top of page

Tjenester

Dette er noen av tjenestene vi leverer. Ta kontakt for mer informasjon.
 • Arkitekttegninger
 • Fotomontasje
 • Sol / skyggeanalyse
 • 3D visualisering
 • Byggesøknader
 • Seksjonering
 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende
 • Byggeledelse
 • Utarbeidelse av FDV
 • HMS
 • Byggplassmappe
 • Internkontroll i byggesaker
 • Sentral godkjenning
 • Fornyelse av sentral godkjenning
 • Reguleringsplaner
 • Pre-Cut underlag
 • Bygningsteknisk, lyd / brann / statikk prosjektering
 • Energiberegning (u-verdi)
 • Mengdeberegning (utført på EnTreKa)
 • Prosjektstyring (mal)
bottom of page