Tjenester

Dette er noen av tjenestene vi leverer. Ta kontakt for mer informasjon.
 • Arkitekttegninger
 • Fotomontasje
 • Sol / skyggeanalyse
 • 3D visualisering
 • Byggesøknader
 • Seksjonering
 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende
 • Byggeledelse
 • Utarbeidelse av FDV
 • HMS
 • Byggplassmappe
 • Internkontroll i byggesaker
 • Sentral godkjenning
 • Fornyelse av sentral godkjenning
 • Reguleringsplaner
 • Pre-Cut underlag
 • Bygningsteknisk, lyd / brann / statikk prosjektering
 • Energiberegning (u-verdi)
 • Mengdeberegning (utført på EnTreKa)
 • Prosjektstyring (mal)

Ansvarsrett

Norsk Byggservice AS innehar sentralgodkjenning klasse 2.

 

Alle prosjekter tegnes, prosjekteres, byggesøkes m.m., for alle som har behov for denne type teknisk tjeneste.

© 1998 Norsk Byggservice AS

 • Facebook Social Icon